fbpx

Con đường phát triển của Metanode

Metanode là một dự án blockchain đầy tiềm năng, hướng đến mục tiêu kết nối mọi người, doanh nghiệp và thiết bị trên toàn cầu. Dự án sở hữu công nghệ cốt lõi mạnh mẽ và lộ trình phát triển rõ ràng, hứa hẹn mang đến những ứng dụng đột phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bitcoin và Blockchain: Mở ra cánh cửa cho tương lai

Tiềm năng to lớn của Bitcoin và Blockchain Thế giới đang thay đổi từng ngày, và trong bối cảnh đầy biến động ấy, Bitcoin và Blockchain nổi lên như những công nghệ mang tính đột phá, hứa hẹn sẽ định hình tương lai của xã hội. Bitcoin – Dấu ấn tiên phong Kể từ khi […]

Metanode là gì

Metanode là một dự án tương đối mới và còn nhiều tiềm năng phát triển.
công nghệ tương lai dành cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư

Blockchain là gì? Tiền điện tử và các giao dịch và những điều cần biết

Các mô hình kinh doanh thu nhập thụ động

Blockchain là một hệ thống ghi chép thông tin theo cách làm cho việc thay đổi, hack hoặc gian lận hệ thống trở nên khó khăn. Nó là một sổ cái phân tán kỹ thuật số của các giao dịch được sao chép và phân phối trên toàn bộ mạng lưới các máy tính hệ thống. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số lượng giao dịch, và mỗi khi một giao dịch mới được thực hiện, một bản ghi của giao dịch đó được thêm vào sổ cái của mỗi người tham gia.