fbpx

Blockchain là gì? Tiền điện tử và các giao dịch và những điều cần biết

Các mô hình kinh doanh thu nhập thụ động

Blockchain là một hệ thống ghi chép thông tin theo cách làm cho việc thay đổi, hack hoặc gian lận hệ thống trở nên khó khăn. Nó là một sổ cái phân tán kỹ thuật số của các giao dịch được sao chép và phân phối trên toàn bộ mạng lưới các máy tính hệ thống. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số lượng giao dịch, và mỗi khi một giao dịch mới được thực hiện, một bản ghi của giao dịch đó được thêm vào sổ cái của mỗi người tham gia.