fbpx

Luôn có những điều mà mình chưa biết

Việc sẵn sàng chơi với nó để chiến thắng

Chính là cuộc chơi chiến thắng với chính bản thân mình

Lần đầu tiên sẽ chẳng thể thành công ngay

Lần hai trò chơi sẽ dễ dàng hơn nhưng cũng không thể chiến thắng ngay được

Quan trọng là Bạn luyện tập bao nhiêu lần

Quan trọng là Bạn có sẵn sàng làm mặc dù chưa biết gì đến trò chơi này

Quan trọng là Bạn có Tập trung để chiến thắng trong trò chơi chưa biết này

Vượt qua nỗi sợ hãi, cảm xúc tiêu cực đang cản cản trở để sẵn sàng học điều mới ,trò chơi mới

Và cuối cùng quan trọng nhất để dành chiến thắng trong trò chơi chưa biết này 

Đó là KỶ LUẬT BẢN THÂN

Không có nó thì không dành được chiến thắng cho tới cuối cùng

Cam kết với mình làm những việc giúp mình tiến bộ lên mỗi ngày

Học như một đứa trẻ nhé bạn.

Trả lời